De ALB - De geschiedenis van de ALB

Met de oprichting van Zon en Leven neemt de belangstelling voor het naturisme fors toe en het aantal leden groeit gestaag. Ook mensen die wel naakt willen vertoeven, maar zich minder kunnen vinden in het verbod op tabak, alcohol en vlees worden - bij gebrek aan alternatieven - noodgedwongen lid van Zon en Leven. Er zijn in die tijd namelijk nog geen andere verenigingen en naturisme bedrijven buiten een vereniging is voor de meeste mensen in die tijd nog geen optie.

In 1952 vat een aantal van deze mensen het idee op een nieuwe vereniging te starten met een minder dogmatisch karakter. Dit resulteert eind dat jaar in de oprichting in Amsterdam van de Nederlandse Lichtbond, die bij aanvang uit 6 personen bestaat. De Nederlandse Lichtbond richt zich vooral op het naturistisch recreëren, zonder het opleggen van verdere geboden en verboden ten aanzien van de persoonlijke leefwijze.

 

ALB leden bouwen douche

Leden van de ALB leggen een grondwaterdouche aan (foto uit jaren 50).

Na een zoektocht vindt men in 1953 een geschikt terrein in Ankeveen. Men gaat enthousiast aan de slag om het terrein, een drassig eiland in de Ankeveense plassen, geschikt te maken voor recreatie. Het terrein wordt gedoopt tot De Molen, verwijzend naar de nabijgelegen 17e-eeuwse watermolen. Heel 1953 zijn de leden druk aan de slag om de eerste primitieve basisvoorzieningen aan te leggen, zoals een hut en een dijkversterking.

In 1953 start men ook met saunabijeenkomsten. In die beginjaren moet alles heel geheimzinnig gebeuren. Namen van leden mogen niet prijsgegeven worden, want er waren leden bij met een kwetsbaar beroep. Leden werven was ook moeilijk. Reclame maken via advertenties was niet mogelijk.

Er was alleen een postbusnummer dat vermeld stond in blaadjes die onder de toonbank verkocht werden. Desondanks groeit de Nederlandse Lichtbond al snel tot 40 leden. Er komen mensen uit heel Nederland. Hierdoor rijzen er initiatieven om elders in het land nog meer lichtbonden op te richten. Zo ontstaan er onder meer de Lichtbond Noord, de Zuid-Hollandse Lichtbond en de Arnhemse Lichtbond. Dit is reden om in 1954 de naam van de Nederlandse Lichtbond te wijzigen in Amsterdamse Lichtbond (ALB). In 1954 start de ALB met het geven van lezingen over "gezond leven". Dit om belangstellenden te werven voor het naturisme en de ALB. Overigens kunnen in de beginjaren alleen maar echtparen lid worden. Pas in 1965 kunnen ook individuen lid worden.
Ligvlonder

Ontspannen op de ligvlonders (foto uit jaren 60/70).

 

In de loop der jaren ontwikkelt de ALB zich gestaag. Terrein De Molen wordt van steeds meer recreatieve gemakken voorzien en het aantal leden groeit tot enkele honderden. Omdat kamperen op De Molen niet mogelijk is, koopt de ALB in 1962 een terrein in de Soester bossen, genaamd De Birk.

Door de aankoop van De Birk neemt het aantal recreatieve mogelijkheden toe, evenals het aantal leden. In de loop van de jaren 70 groeit het aantal leden tot zo'n 600. Het exploiteren van twee terreinen blijkt een te zware opgave. Temeer daar de exploitatie van De Birk gepaard gaat met tegenwerking van de gemeente Soest en Staatsbosbeheer.

 

In 1976 wordt het drastische besluit genomen De Birk te verzelfstandigen in een nieuwe naturistenvereniging, eveneens genaamd De Birk. Ongeveer de helft van de leden stapt over en de ALB gaat verder met zo'n 300 leden. De Birk en de ALB zijn sinds die tijd beide gegroeid tot gezonde volwassen verenigingen met mooie terreinen.

Wel is het voortbestaan van De Molen in de jaren 80 nog even in gevaar als, door een wijziging van het streekplan, recreatie op het eiland verboden dreigt te worden. De ALB kijkt uit naar een nieuw terrein, maar staakt die actie nadat de dreiging loos alarm blijkt te zijn.

 

Het is heerlijk toeven aan het natuurzwembad (foto uit 2003).

Natuurzwembad

 

In de loop der jaren is terrein De Molen getransformeerd tot een waar paradijs voor naaktrecreatie. Er is een mooi natuurzwembad aangelegd en het terrein is van diverse gemakken voorzien, die het recreëren zo aangenaam maken. Niet veranderd zijn de mooie natuur en de heerlijke rust die de oprichters in 1953 deden besluiten het eiland te kopen. Natuurlijk is de ALB in de loop der jaren wel met de tijd meegegaan. Was de ALB in de jaren 50 tegen wil en dank nog een tamelijk gesloten gemeenschap, door het taboe op naturisme. In de jaren 60 en 70 lag het accent op de emancipatie van het naturisme.

Aangezien naaktrecreatie anno nu een volstrekt geaccepteerd verschijnsel is, richt de ALB zich vooral op een duurzame exploitatie van terrein De Molen.

 

Doelstelling daarbij is zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om in een prettige sfeer naturistisch te recreëren in een uniek natuurgebied.

In 2004 vierde de ALB haar 50-jarig bestaan. Dat de ALB nog steeds springlevend is, blijkt wel uit de eerder genoemde artikelen in het blad Naturisme en in Vrij Nederland. Recenter is een artikel in Het Parool en De Gooi en Eemlander

Met een groeiend ledenaantal en een terrein dat in topconditie verkeert, heeft de ALB alle vertrouwen in de toekomst. De ALB hoopt tot in lengte van jaren vele mensen van het naturisme te laten genieten op dat (ei)landje bij de molen in Ankeveen.

Geraadpleegde bronnen:

  • Bert Evenhuis, Het naakte bestaan (naturisme/nudisme: een levenshouding), uitgeverij Bert Bakker (1964).
  • Leonard de Vries, Zo puur in de natuur: naturisme toen en nu, uitgeverij Ankh-Hermes (ISBN 90 202 4747 6) (1987)
  • Archief Amsterdamse Lichtbond